Klub rodzica - relacjaPodczas poniedziałkowego popołudnia odbyło się kolejne spotkanie Klubu Rodzica. Zainteresowani rodzice mieli okazję wysłuchać i wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez Panią Magdalenę Tarczyńską- Klinger, która pokazała jak udzielić dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zadławienia, oparzenia, złamania, omdlenia. 

Pod pojęciem Ratownictwo rozumiemy niesienie pomocy w nagłych wypadkach, zwłaszcza zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, albo krócej – nauka o sposobach niesienia pomocy. Dotychczasowy system edukacji ratowniczej naszego społeczeństwa jest nieskuteczny przede wszystkim dlatego, ze zbyt późno rozpoczyna się nauczanie pierwszej pomocy, tj. dopiero w szkole ponadpodstawowej w ramach przedmiotu przysposobienie obronne. Aby Polacy nie byli analfabetami w zakresie ratownictwa, należy rozpoczynać nauczanie pierwszej pomocy, tak jak w krajach zachodnich już w pierwszym etapie edukacyjnym. Nauki ratownictwa ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy uczą się tylko nieliczni uczniowie zrzeszeni w szkolnych kołach PCK i drużynach ZHP. Dzięki spotkaniu wiemy jak postępować na nagłych przypadkach. Z pewnością wiedza nabyta podczas warsztatów pozostanie w na długi czas.

 

Serdecznie dziękujemy pani Magdalenie Tarczyńskiej- Klinger – za ciekawe, pouczające spotkanie, Panu Piotrowi Kołakowskiemu - dyrektorowi Zespołu Medycznych Szkół Policealnych za współpracę oraz wszystkim rodzicom za udział w warsztatach

Projekt „N.O.W.A. Biblioteka - nasza biblioteka” 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.