urodzinyŚwiętowanie jest bardzo ważnym elementem życia grup spotykających się cyklicznie w określonym celu. Celem, który przyświecał nam od początku powstania Klubu rękodzieła "Biblioteka pod szpileczką", było stworzenie miejsca, przestrzeni dla osób, które chciałyby mieć możliwość spotkania się z innymi ludźmi o podobnych potrzebach.

W przypadku naszego Klubu ta potrzeba to twórczość, która często też może być sposobem na oderwanie się od codziennych obowiązków, zapomnienie o troskach życia codziennego. Działalność Klubu jest dla uczestników bardzo miłym i efektywnym sposobem spędzania czasu wolnego, o czym świadczy liczna grupa oraz regularny, cotygodniowy udział w spotkaniach. Trzy lata spędzone wspólnie to bardzo dużo dobrych, pozytywnych emocji wynikających z miłej współpracy i chęci uczestnictwa w różnego rodzaju akcjach charytatywnych i nie tylko.

Krótko podsumowując "Biblioteka pod szpileczką" pełni wiele ważnych dla życia społecznego funkcji: jest środowiskiem integrującym ludzi,rehabilitacją, a nawet pełni funkcję terapeutyczną.

Mamy nadzieję na kolejny, nie mniej owocny rok spędzony razem.