Spotkanie online dotyczące savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościamiW piątek 7 grudnia I klasa technikum wzięła udział w spotkaniu mającym na celu oswojenie z tematem niepełnosprawności, pokazaniu barier, które osoby z niepełnosprawnościami napotykają w codziennym życiu, a także złamanie funkcjonujących w tym zakresie stereotypów.

 

Uczestnicy naszego piątkowego warsztatu – poznali problemy związane z niepełnosprawnością, zapoznali się ze sposobami pomocy osobom poruszających się na wózkach i pokonywać bariery architektoniczne, jak rozmawiać, żeby nie urazić, jak się nie bać niepełnosprawności. Na wszystkie pytania podczas  warsztatów odpowiedział Sławomir Florkowski z Fundacji Polska bez Barier. Prowadzący ma duże doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Spotkanie odbyło się online, dlatego też wykorzystane były różne narzędzia by młodzież  mogła wziąć aktywny udział w zajęciach. Wyniki ankiety prezentujemy w poniższe galerii zdjęć. Pan Sławomir porusza się na wózku inwalidzkim. Szczera opowieść o własnych doświadczeniach i drodze do normalności dopełniła całości zajęć. Spotkanie odbyło się na platformie Team's w ramach godziny wychowawczej. 

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu oraz Pani Grażynie Karwackiej - wychowawcy klasy - za współpracę.

Projekt „Recepta na szczęście” 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

                                          logo