biblioteka.dostepna

Jeśli chcesz odwiedzić naszą bibliotekę po raz pierwszy, zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami może ułatwić podjęcie decyzji o wizycie w naszej instytucji, poruszanie się po obiekcie i korzystanie z oferty
----> PRZEWODNIK

W razie jakichkolwiek pytań oraz chęci zgłoszenia specjalnych potrzeb podczas naszych wydarzeń zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 502 087 037 (Oddział dla Dorosłych),  502 087 085 (Oddział dla Dzieci Młodzieży), 29) 714 10 27 (Filia nr 1).

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.mbpprzasnysz.pl/

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-09.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-24.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia: serwis jest rozpoznawalny przez program czytający dla osób niewidomych NVDA, darmowy czytnik ekranu dla systemu Microsoft Windows. Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki • przełączniki zmiany kontrastu • przełączniki zmiany układu strony • przełączniki zmiany na „tryb nocny”.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-27.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Sobiesiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502087020. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu (ul. Jarosława Dąbrowskiego 3): - w pobliżu po przeciwnej stronie ulicy znajdują się parkingi z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami (przy SP 2 oraz Urzędzie Miasta) - miejsca parkingowe nie mają obniżonego krawężnika ułatwiającego wejście bezpośrednio na chodnik dla pieszych, jedyna dostępne droga z miejsca parkingowego prowadzi bezpośrednio na jezdnię, którą można dostać się, z zachowaniem należytej uwagi, do przejścia dla pieszych na ulicy J. Dąbrowskiego - do budynku prowadzą dwa wejścia - główne naprzeciwko Urzędu Miasta oraz boczne (furtką przez czytelnię letnią biblioteki) - wejście boczne nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (znajdują się tam 3 schody) - wejście główne: - nachylenie dojścia wzdłuż chodnika wynosi 3,2%, - nachylenie dojścia w poprzek chodnika 1,5%, nie ma progów ani schodów, jest wycieraczka wmontowana w podłogę bez progu - drzwi prowadzące do wejścia głównego: przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone, otwierane są ręcznie za pomocą klamki bez ostrych krawędzi, na zewnątrz, szerokość drzwi w świetle ościeżnicy - 100 cm, - furtka boczna o szerokości 97 cm i kącie otwarcia 90°, nachylenie dojścia wzdłuż chodnika wynosi 3,6%, - nachylenie dojścia w poprzek chodnika 1,5%. Furtka prowadzi do wejścia bocznego i do letniej czytelniej - do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem - nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące - na parterze znajduje się oddział dla dzieci i młodzieży, na I piętrze oddział dla dorosłych - schody prowadzące na I piętro są oznaczone kontrastową taśmą na każdym stopniu i mają poręcz po jednej stronie (lewej) - w budynku jest platforma windowa o udźwigu 400kg, która wymaga trzymania przycisku w trakcie jazdy ( napisy w alfabecie brajla, sygnał dźwiękowy w momencie zatrzymania na wybranym poziomie) - brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego - na każdym piętrze znajduje się pętla indukcyjna - toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i drugim piętrze - lady biblioteczne posiadają dwa poziomy wysokości, nie ma możliwości podjechania pod blat.

Budynek Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu (ul Orlika 27): - biblioteka znajduję się na parterze budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Przasnyszu -parking znajduję się z tyłu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej, jednak nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami - do budynku prowadzą dwa wejścia - główne od ulicy Orlika oraz tylne od ulicy Sadowej - wejście główne nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, posiada 3 schody, przed wejściem 2 cm próg oraz kratka - wejście tylne posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, drzwi otwierane na zewnątrz, co ogranicza przestrzeń manewrową, przed wejściem kratka oraz próg 2,5cm - nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące - w budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących - szerokość drzwi prowadzących do wypożyczalni oraz czytelni wynosi 80cm, tym samym nie spełnia wymogów dot. dostępności - brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego, nie ma pętli indukcyjnej - pomieszczenia wąskie, utrudniające swobodne poruszanie się na wózku.