1Od początku listopada trwa remont czytelni Filii nr 1 na osiedlu Orlika.

1Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników biblioteka zakupiła w ramach przedsięwzięcia grantowego „Podróż bez barier”, finansowanego w ramach projektu „Kultura bez barier” 86 książek z serii Wielkie Litery oraz 124 audiobooki.

1W piątek pracownicy biblioteki mieli okazję uczestniczyć w kolejnym szkoleniu zaplanowanym w ramach projektu „Kultura bez barier” poprowadzonym przez Fundację Kulawa Warszawa.

119 października w ramach projektu „Kultura bez barier” rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla pracowników Biblioteki dotyczących poszerzenia wiedzy dotyczącej potrzeb użytkowników z trudnościami w poruszaniu się i osób z problemami wzroku. Trzy tematyczne warsztaty prowadzić będzie Fundacja Kulawa Warszawa.

kultura bez barierMiejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu realizuje przedsięwzięcie grantowe „Podróż bez barier”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.