gala 28 listopada zespół Biblioteki - wraz z burmistrzem Przasnysza Panem Łukaszem Chrostowskim- gościł w Pałacu Krasińskich, w siedzibie Biblioteki Narodowej. Odbyła się tu Gala Rankingu Bibliotek 2019. Na uroczystości pojawili się przedstawiciele organizatorów Rankingu - Instytutu Książki, dziennika "Rzeczpospolita", także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bibliotekarze, dyrektorzy, władze samorządów z całej Polski. Gala Rankingu Bibliotek to ważne wydarzenie w branży bibliotekarskiej.

Od 2011 roku Instytut Książki i dziennik "Rzeczpospolita" nagradzają biblioteki oraz samorządy za ich zaangażowanie w rozwój i dobre zarządzanie bibliotekami publicznymi. Organizatorom przyświeca idea, aby poprzez dobrze działającą bibliotekę, wszyscy mieszkańcy otrzymali łatwy i całkowicie bezpłatny dostęp do literatury, a więc wiedzy, nowych mediów i szeroko rozumianej kultury.

To już dziewiąta edycja Rankingu Bibliotek. O tytuł najlepszej walczyło 760 placówek (ankiety wysłano do 2300 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast). Ocenie podlegały działania takie jak: promocja czytelnictwa, integracja lokalnej społeczności, świadczenie różnorodnych usług czy zapewnienie dostępu do kultury, podążanie z duchem czasu. Nie można tutaj nie wspomnieć o zaangażowaniu bibliotekarek i bibliotekarzy, którzy tworzą ofertę i usługi biblioteczne, są przewodnikami po świecie cyfrowym oraz wyznaczają kierunki rozwoju swoich placówek dzięki wsłuchaniu się w potrzeby swoich czytelników.

Nasza biblioteka zajęła I miejsce jako najlepsza instytucja działająca w województwie mazowieckim. Z rąk organizatorów, wicedyrektora Instytutu Książki – prof. Krzysztofa Koehlera, dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN Mateusza Adamkowkiego i  Marcina Piaseckiego - redaktora zarządzającego dziennikiem "Rzeczpospolita" dyplom odebrała dyrektor Małgorzata Sobiesiak wraz z burmistrzem Łukaszem Chrostowskim Dzięki naszej pracy, wzorowemu współdziałaniu z władzami samorządowymi i aktywności czytelników zostaliśmy laureatami tego prestiżowego Rankingu. Również 27 miejsce w kraju to dla nas ogromne wyróżnienie.

W gronie najlepszych w kraju znalazły się biblioteki:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin – I miejsce

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów – II miejsce

Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży – III miejsce

Prof. Koehler podziękował bibliotekom za udział w projekcie ”Mała książka – wielki człowiek”oraz samorządowcom za pomoc w realizacji programu „Infrastruktura Bibliotek”