1Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pana Wiesława Janusza Mikulskiego, który przekazał naszej bibliotece Biobibliografię Edwarda Jana Kupiszewskiego oraz w fazie bardzo zaawansowanej Antologię wierszy
regionalnych autorstwa zmarłej Żony Janiny Żanety Mikulskiej.JANINA ŻANETA MIKULSKA - z d. Jakubiak ur. się 4 listopada 1952 r. w Ostrołęce; zmarła 25 listopada 2020 r. w Ostrołęce w tutejszym Szpitalu po 11 dniach na Oddziale Intensywnej Terapii pod respiratorem, w śpiączce farmakologicznej.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, gdzie w 1976 r. ukończyła filologię polską i bibliotekoznawstwo.   W latach 1976 - 2007 pracowała w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce jako starszy kustosz. Była pracownikiem Czytelni Głównej oraz prowadziła Pracownię Zbiorów Regionalnych.

Autorka wielu opracowań bibliograficznych dotyczących głównie Ostrołęki i Kurpiowszczyzny, m.in. „WIESŁAW JANUSZ MIKULSKI. Bibliografia twórczości za lata 1992-2012"; „Bibliografia województwa ostrołęckiego
za lata 1975-1985", tom 1 i 2 (1990); „Ostrołęka i Kurpie w literaturze pięknej.

Bibliografia", cz. 1-3 (1998-1999); „Mieczysław Czychowski (1931-1996). Bibliografia" (2006).

 Wiele lat opracowywała bieżącą bibliografię województwa mazowieckiego (teren byłego województwa ostrołęckiego) oraz była członkiem Zespołu ds. bibliografii regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W grudniu 2016 r. ukazał się jej debiutancki zbiór wierszy „Drogami dni" wydany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Gomulickiego w Ostrołęce.

Poezje i artykuły - monografie bibliograficzne - J. Ż. Mikulskiej były publikowane m.in. w czasopiśmie ogólnopolskim „Przydroża. Ostrołęckim Roczniku Literackim"; w „BEZKRESIE. Piśmie Literacko - Artystycznym" (Poznań); w „„Ars Pro Memoria: [w] Świętokrzyskim Magazynie Kulturalno - Literackim"; w „Mazowszu. Sercu Polski"; w „Wiadomościach Gazecie Warmińskiej"  oraz na portalu www.poezje.pl. Była członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich. Należała do
Ciechanowskiego Oddziału SAP.v